Over Ons

EEN LEVENDIGE zelfoogsttuin

"Zonnewending is een levendige groep mensen die een lokale en autonome voedselvoorziening realiseert. Gezondheid, onderwijs, kunst, cultuur en spiritualiteit vervullen daarbij ook een rol. We werken samen met lokale en regionale organisaties en ondernemers waar wij verwantschap mee hebben."

de mensen

Inmiddels zijn zo’n 200 inwoners uit de dorpen Eelde-Paterswolde, Eelderwolde, Haren, Glimmen, Vries, Peize, Roden én uit de stad Groningen geïnteresseerd in ons initiatief. Deze mensen vormen het hart van Zonnewending.

In maart 2021 kwamen twee dorpsgenoten bijeen om te brainstormen over een dorpsinitiatief op gebied van het collectief verbouwen van eigen gezond voedsel. Er ontstond een kerngroep met de naam Samen Leven Samen Delen. En, in september 2021 was de eerste informatieve bijeenkomst waar verschillende geïnteresseerden op af kwamen uit ons dorp en omstreken. Uit deze bijeenkomst kwam een actieve werkgroep voort. De naam Zonnewending werd gekozen op 21 december 2021 voor het totale initiatief. Op 12 april 2022 werd de Stichting Zonnewending opgericht. 

de Zelfoogsttuin

Zonnewending heeft de wens om een lokale, collectieve zelfoogsttuin te realiseren voor bewoners in en rondom het dorp Eelde-Paterswolde.

Deze wens is ontstaan vanuit het verlangen om verantwoordelijkheid te nemen in het terugbrengen van voedselproductie dicht bij de mensen zelf, op een wijze die regeneratief en toekomstbestendig is. Wij voelen het verlangen een plek te verwezenlijken waar verbondenheid is, tussen de mensen en met wát we doen.

“Wij geven een Wending aan de wereld waarin échte aandacht en ruimte is voor mens en natuur.”

de stichting

Stichting Zonnewending is opgericht op 12 april 2022. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor het verwerven van (pacht)grond en bedrijfsmiddelen.

ZONNEWENDING

De naam Zonnewending is tot ons gekomen op een bijzondere dag, namelijk op 21 december 2021, de winterzonnewende. De naam draagt verschillende betekenissen in zich die symboliseren waar wij voor staan.