Stichting Zonnewending

Bestaansrecht

De stichting stelt als doel: Het stimuleren en ontwikkelen van lokale gemeenschapsvorming door middel van het aanschaffen en beheren van grond, welke ingezet wordt voor lokale biologische voedselproductie, educatie en voorlichting over natuur, voedselproductie, gezondheid en levensstijl. Door middel van het opzetten van lokale, creatieve broedplaatsen beoogt de Stichting mensen van alle generaties samen te brengen om gezamenlijk activiteiten te ontplooien waarbij persoonlijke groei, levensenergie en samen verantwoordelijkheid dragen voor een gezonde aarde, centraal staat.

Missie en visie

Missie en visie

Zonnewending is een levendige gemeenschap die een lokale en autonome voedselvoorziening

manifesteert. Holistische zorg, vrij onderwijs, kunst, cultuur én spiritualiteit vervullen een wezenlijke rol.

We werken samen met lokale en regionale organisaties en ondernemers waar wij verwantschap mee hebben.

Klik hieronder voor onze de uitgebreide tekst over onze Missie en Visie 

Bestuur

Voorzitter: John de Lange

Secretaris: Jack Merx

Penningmeester: Reint Jan Schipper

Bestuurslid: Harmke Arnold 

Bestuurslid Regine Scholten 

Contactgegevens Stichting Zonnwending

Postadres: 

Dievelings 9 

9761BD Eelde 

E-mail adres:

bestuur@zonnewending.nl

KVK: 86108980

BTW ID: 863833991

Bank: NL73RABO0199366624

Beloningsbeleid 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden. Wel een vergoeding (reiskostenvergoeding) voor de gemaakte kosten, maar geen vacatiegeld

Beleidsplan

In 2021 is een actieve groep mensen bijeengekomen om de mogelijkheden te onderzoeken om een biologische/biodynamische zelfoogsttuin te realiseren binnen ons dorp Eelde-Paterswolde. De Stichting Zonnewending is opgericht in april 2022 om dit streven vorm te geven in nauwe samenwerking met een tuinster van de biodynamische tuinbouwschool Warmonderhof Het vinden van een geschiktstuk grond, van 2-3 hectare om ons dorp, is een uitdaging In september 2020 is een stuk grasland van 0,9 hectacre gevonden waarmee wellicht begonnen kan worden. Rond dit stuk grond zijn mogelijkheden tot verdere uitbreiding.