Stichting Zonnewending

Bestaansrecht

Stichting Zonnewending heeft ten doel het bevorderen van alternatieve, duurzame regeneratieve land- en tuinbouwmethoden en technieken met respect voor de kwaliteit van bodem en leven. Het gaat hierbij om de ondersteuning van een gezonde duurzame lokale GMO-vrije (genetisch gemodificeerd organisme) voedselproductie waarbij onder andere rekening wordt gehouden met natuurlijke waarden, bodemleven, biodiversiteit, waterhuishouding en een gebalanceerd ecosysteem.

A16

ontstaan

A03

In maart 2021 komen twee dorpsgenoten bijeen om te brainstormen over een dorpsinitiatief op gebied van het collectief verbouwen van eigen gezond voedsel. Er ontstaat een kerngroep met de naam Samen Leven Samen Delen.

In september 2021 is een eerste informatieve bijeenkomst waar verschillende geïnteresseerden op af komen uit ons dorp en omstreken. Met als doel de mogelijkheden te onderzoeken om een lokale biologische/biodynamische zelfoogsttuin te realiseren binnen Eelde-Paterswolde. Niet alleen de behoefte aan een dergelijke ‘community moestuin’ delen de aanwezigen met elkaar, ook op het gebied van gezonde leefstijl, onderwijs, gemeenschapsvorming, cultuur en spiritualiteit zijn er volop wensen om gezamenlijk tot wasdom te laten komen. Uit deze bijeenkomst komt een actieve werkgroep voort die sindsdien bezig is geweest met de zoektocht naar grond. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd, zoals informatieve avonden met lezingen gerelateerd aan de zelfoogsttuin en bezinnende samenkomsten. De bijeenkomsten vinden soms fysiek plaats en soms online via ZOOM.

Op 21 december 2021 ontstaat de naam Zonnewending. Het is een nieuw woord. Het begrip ‘zonnewende’ bestaat wel, maar ‘zonnewending’ bestaat nog niet. Wij geven het sindsdien bestaansrecht: “Wij geven een wending aan de wereld waarin échte aandacht en ruimte is voor mens en natuur.” Door de naamgeving zijn we geïnspireerd geraakt om elk seizoen een viering te organiseren. Zo vieren we bijvoorbeeld in juni de Zomerzonnewende en in december de Winterzonnewende.

De Stichting Zonnewending is opgericht op 12 april 2022 om onze dromen, wensen en doelen formeel vorm te geven. Heel concreet betekent dit, geschikte landbouwgrond vinden voor het realiseren van onze biologische zelfoogsttuin: Tuinderij Zonnewending. 

Op 28 december 2023 komt er een verrassende wending in onze zoektocht naar grond. Werkgroep Landschap & Natuur Eelde (WLNE) benadert net voor de Kerst onze voorzitter om samen op trekken in de aankoop van een stuk grond. Op deze datum is het eerste gezamenlijke overleg en het klikt gelijk. Zo komen we in een stroomversnelling… 

… en dan eindelijk… op 16 januari 2024 wordt ons grond gegund! Op een geschikte locatie binnen de bebouwde kom van ons mooie dorp Eelde-Paterswolde: 2,83 ha tussen de Burg. Legroweg en de Weeakkerweg met een grote schuur en parkeerplaatsen. Op 31 januari 2024 is het voorlopige koopcontract getekend. De eigendomsoverdracht van de grond was op 1 maart 2024. Nu kunnen we eindelijk starten om onze dromen, wensen en doelen te gaan realiseren: een biologische zelfoogsttuin door Zonnewending én een voedselbos door Werkgroep Landschap & Natuur Eelde (WLNE). 

Bestuur

Voorzitter: John de Lange

Secretaris: Caatje Peeters

Penningmeester: Reint Jan Schipper

Bestuurslid: Gea Smid

Bestuurslid: Vacant

Contactgegevens bestuur: 

Emailadres: info@zonnewending.nl
Telefoon: 06-46 32 49 97 (secretaris)

KVK: 86108980

BTW ID/RSIN:  863863991

Bank: NL73RABO0199366624

Oprichtingsdatum: 12 april 2022

Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel een vergoeding voor gemaakte kosten (zoals reiskosten), maar geen vacatiegeld.

Bannerfoto: jcomb – freepik