Tuinderij

VOL LEVENSENERGIE

“In onze tuinderij Zonnewending verbouwen we ons eigen biologisch-dynamische voedsel, vol levensenergie. Samen zorgen we voor een gezonde bodem en bouwen we een robuust, gebalanceerd ecosysteem. De tuinderij brengt mensen bij elkaar om gezamenlijk iets diep wezenlijks te vervullen als het laten groeien en oogsten van ons eigen voedsel vol levenskracht.”

Tuinderij Zonnewending

Op de Tuinderij Zonnewending kan je een groot deel van het jaar je eigen verse, lokaal geproduceerde, biologische groenten, fruit, kruiden en bloemen komen oogsten.

Een collectieve zelfoogsttuin biedt een alternatief voor de grootschalige, industriële landbouw, pesticiden en kunstmest gebruik. Daarnaast geeft het voedselzekerheid in onzekere tijden en het zelfoogst-principe elimineert verpakkingsmateriaal en voedseltransport. 

De zelfoogsttuin brengt mensen bij elkaar om samen iets diep wezenlijks te vervullen, namelijk het laten groeien en oogsten van eigen voedsel. Naast het faciliteren van de ‘zelfoogsters’,  willen wij ook iets betekenen voor omwonenden, dorpsgenoten en ondernemers. En, uiteraard ook voor basisscholen en het nabijgelegen Terra Groen. In de nabije toekomst worden er rondleidingen, lezingen en workshops gegeven
. Ook bij het begin van elk seizoen staan we even stil – bij de lente, zomer, herfst en winter – door middel van een passende activiteit.  


werkwijze zelfoogsttuin

Hoewel de zelfoogsttuin nog niet is gerealiseerd, kun je je NU wél alvast aanmelden. In 2024 zijn we bezig met de grond helemaal op orde te maken. Er wordt een irrigatiesysteem aangelegd en het teeltplan wordt gemaakt. Ook wordt de huidige schuur op het terrein omgebouwd tot een BIO-kantine en educatieruimte. Dat doen we samen met onze ‘groene buren’ Coöperatie Voedselbos Eelde-Paterswolde. Het streven is dat in 2025 de eerste zaden en plantjes de grond in gaan.

Zodra Tuinderij Zonnewending in bedrijf is, ontvang je wekelijks een mail waarin staat welke gewassen je kunt oogsten met oogstinstructies. Je neemt je eigen tassen en zakjes mee waardoor er geen wegwerp- verpakkingsmateriaal nodig is. Op de tuin staat aangegeven waar je de te oogsten gewassen kunt vinden. Er is oogsthulp beschikbaar voor de mensen die hierin ondersteuning wensen. Betaling van jouw wekelijks oogst gaat via betaling vooraf, door middel van een jaarabonnement. Ook vragen we je om een éénmalig instapbedrag te betalen. Wil je hier meer over weten, kijk op de pagina Deelnemen en vul het formulier in en vraag meer informatie aan of meld je aan voor de eerstvolgende bijeenkomst.

De zelfoogsttuin wordt verzorgd door professionele tuinders die ondersteund worden door de vrijwillige hulp van onder andere de deelnemers aan de zelfoogsttuin, stagiaires en bewoners uit ons dorp en omliggende plaatsen.

Community Supported Agriculture (CSA)

De zelfoogsttuin is gebaseerd op het principe van CSA (Community Supported Agriculture). Dat betekent dat de mensen die instappen zowel de lusten als lasten dragen voor wat betreft de grootte van de oogst, samen met de tuinders. De ‘zelfoogsters’ zeggen toe hun oogstabonnement te betalen ongeacht of de oogst groter of kleiner uitvalt. De tuinder spant zich in om de grond en de gewassen naar beste kunnen te verzorgen. De tuinderij wordt dus gedragen door de hele gemeenschap aan deelnemers. Dat past goed bij het nabuurschap wat Stichting Zonnewending belangrijk vindt.

een gezonde bodem is de basis

Biologische groenten op een gezonde bodem. Zonder gebruik van kunstmest, pesticiden en GMO-zaden. Daar gaan we voor. Op de zelfoogsttuin willen we werken volgens de principes van de biologisch-dynamische landbouw. Dat wil zeggen dat we niet boeren op een wijze die ten koste gaat van de aarde, maar juist in harmonieuze samenwerking met haar. We gaan voor een vitaal bodemleven en het cultiveren en onderhouden van een gebalanceerd, robuust ecosysteem waarbinnen op natuurlijke wijze ziekten en plagen beheersbaar zijn. Deze manier van werken bevordert ook nog eens de biodiversiteit. Daarnaast doen we onderzoek naar vernieuwende tuin- en landbouwmethoden middels proeftuinen.