Tuinderij

VOL LEVENSENERGIE

“In onze tuinderij Zonnewending verbouwen we ons eigen biologisch-dynamische voedsel, vol levensenergie. Samen zorgen we voor een gezonde bodem en bouwen we een robuust, gebalanceerd ecosysteem. De tuinderij brengt mensen bij elkaar om gezamenlijk iets diep wezenlijks te vervullen als het laten groeien en oogsten van ons eigen voedsel vol levenskracht.”

Tuinderij Zonnewending

Op de tuinderij Zonnewending kan je een groot deel van het jaar je eigen verse, lokaal geproduceerde, biologische groenten, fruit, kruiden en bloemen komen oogsten.

Een collectieve zelfoogsttuin biedt een alternatief voor de grootschalige, industriële landbouw, pesticiden en kunstmest gebruik. Daarnaast geeft het voedselzekerheid in onzekere tijden en het zelfoogst-principe elimineert verpakkingsmateriaal en voedseltransport.

De zelfoogsttuin brengt mensen bij elkaar om samen iets diep wezenlijks te vervullen, namelijk het laten groeien en oogsten van eigen voedsel.

Werkwijze

Vanaf het moment dat onze zelfoogsttuin is gerealiseerd, kan je je aanmelden als oogstdeelnemer. Je ontvangt wekelijks een mail waarin staat welke gewassen je kunt oogsten met oogst-instructies. Je neemt je eigen tassen en zakjes mee waardoor er geen wegwerp- verpakkingsmateriaal nodig is. Op de tuin staat aangegeven waar je de te oogsten gewassen kunt vinden. Er is oogsthulp beschikbaar voor de mensen die hierin ondersteuning wensen.

De zelfoogsttuin wordt verzorgd door professionele tuinders die ondersteund worden door de vrijwillige hulp van onder andere de oogstaandeelhouders en stagiaires.

Community Supported Agriculture (CSA)

De zelfoogsttuin stoelt op de principes van Community Supported Agriculture. Het kernprincipe van een CSA is de afspraak die gemaakt wordt tussen de tuinder en de oogstaandeelhouders. De oogstaandeelhouders zeggen toe een deel van de oogst af te nemen ongeacht of die groter of kleiner uitvalt, en daarvoor de kosten te dragen. De tuinder spant zich in om de aarde en de gewassen naar beste kunnen te verzorgen.

Biologisch-Dynamisch

Op de zelfoogsttuin werken we volgens de principes van de biologisch-dynamische landbouw. Dat wil zeggen dat we niet boeren op een wijze die ten koste gaat van de aarde, maar juist in harmonieuze samenwerking met haar. We gaan voor een vitaal bodemleven en het cultiveren en onderhouden van een gebalanceerd, robuust ecosysteem waarbinnen op natuurlijke wijze ziekten en plagen beheersbaar zijn.