Onze kernwaarden

De kernwaarden geven invulling aan onze visie, missie en werkwijze. We zien deze niet als dogma’s, maar als een kompas om steeds weer richting te geven, heldere keuzes te maken en houvast te bieden. De kernwaarden van de gemeenschap Zonnewending zijn:


Levensenergie
Zelfbewustzijn
Verbondenheid
Integriteit
Balans

Onze visie en missie

Zonnewending is een levendige gemeenschap die een lokale en autonome voedselvoorziening manifesteert. Holistische zorg, vrij onderwijs, kunst, cultuur én spiritualiteit vervullen een wezenlijke rol. We werken samen met lokale en regionale organisaties en ondernemers waar wij verwantschap mee hebben.
Op de volgende wijze komen onze kernwaarden terug in onze missie en visie:

“Wij geven een wending aan de wereld waarin échte aandacht en ruimte is voor de natuurlijke mens met eerbied voor de aarde en de kosmos. De heelheid van het leven staat centraal. Zonnewending is een levendige ontmoetingsplek waar ook ruimte is voor stilte, bezinning en bewustzijnsontwikkeling”.

In onze gemeenschap Zonnewending is iedereen een vrij en zelfbewust mens, een mens die handelt vanuit eigen verantwoordelijkheid, integriteit en zelfbeschikking. Ieders unieke talent krijgt de ruimte. We staan open naar elkaar en zoeken de verbinding. We creëren balans met hart, hoofd en handen.

In onze tuinderij Zonnewending verbouwen we ons eigen biologisch-dynamische voedsel, vol levensenergie. Samen zorgen we voor een gezonde bodem en bouwen we een robuust, gebalanceerd ecosysteem. De tuinderij brengt mensen bij elkaar om gezamenlijk iets diep wezenlijks te vervullen als het laten groeien en oogsten van ons eigen voedsel vol levenskracht.

Wij werpen een steen in de vijver met een rimpel-effect van bewustwording over welke wereld wij willen scheppen en nalaten: een wereld van bezielde mensen die vanuit hartgedragen energie met elkaar en met de aarde omgaan. Onze kennis en wijsheid houden wij levend en geven dit door aan volgende generaties.”